Poplatky a inzerce

                                                                              Výstavní poplatky:

                                                                členové ČKNO                    nečlenové ČKNO

                 I. uzávěrka: za I. psa                   400,-- Kč                                 600,-- Kč

                                    za II. psa                   200,-- Kč                                 400,-- Kč


               II. uzávěrka: za I. psa                    500,-- Kč                                 800,-- Kč

                                   za II. psa                    300,-- Kč                                 600,-- Kč

               veteráni                                         300,-- Kč

               chovatelské skupiny - zdarma

- zúčastněným veteránům se výstavní poplatek vrátí po vyhlášení výsledků třídy veteránů - POPLATEK ZA VETERÁNY JE TŘEBA UHRADIT SAMOSTATNĚ

                                                                 Inzerce v katalogu:

                                                                     chovatelé                          ostatní

             1. strana A5                                    1.000,-- Kč                       2.000,-- Kč

             možnost umístění prodejních stánků - 2.000 Kč

                                                                  Uzávěrky přihlášek:

                                                                           I. uzávěrka 4. 8. 2017

                                                                           II. uzávěrka 18. 8. 2017                                                              Veškeré poplatky uhraďte na účet číslo:

                                                                           12 84 92 23 69 / 0800

                                                                             Česká spořitelna, a. s.

                                                                   název účtu: ČKS ZKO 525 Polička

Jako variabilní symbol uvádějte datum narození člena ČKNO ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok).

Do zprávy pro příjemce uvádějte jména psů s chov. stanicí, za které je poplatek placen.

Přihlášky čitelně vyplněné s dokladem o zaplacení výstavního poplatku, s potvrzením o členství v ČKNO a s kopii PP zasílejte na níže uvedenou adresu.

Příjem přihlášek nebude potvrzován. Pozdě došlé přihlášky a přihlášky bez potvrzení platby nebudou přijaty. Dodatky v katalogu jsou nepřípustné.

V případě neúčasti vystavovatele na výstavě z jakýchkoliv důvodů se výstavní poplatky nevracejí. Stejně tak se poplatky nevracejí při nekonání výstavy z vyšší moci nebo veterinárního opatření. V těchto případech budou výstavní poplatky použity na likvidaci připravované výstavy.

Vystavovatelé si mohou ve vlastním zájmu zjistit doručení příhlášky na tel. 605825433 nebo e-mailem na L.havlik@seznam.cz


      Ladislav Havlík                                                       www.zkopolicka525.webnode.cz

      Družstevní 454           tel. +420 605 825 433       www.kvvnopolicka.webnode.cz

      572 01 Polička               L.havlik@seznam.cz                  www.ceskyklub-no.cz